Teologi

Teologi - Studiet av kristendommen


Kristen litteratur - Oppbyggende litteratur - Bibelen - Bønn, salmer og sangbøker - Kristne romaner - Andaktsbøker - Gavebøker - Barn og ungdom - Skjønnlitteratur voksne og barn - Teologi - Konfirmasjon - Påske

Hva er Teologi? 

Teologi er en vitenskapelig tilnærming til kristen tro. Det betyr ikke at man skal finne vitenskapelig kunnskap om Gud, men forstå menneskenes tanker om Gud.

Man undersøker gjerne hvordan mennesker innenfor den kristne tradisjonen tenker om verden og andre mennesker, gjennom vitenskapelig metode. 

 

Man forsøker gjerne å forstå hvordan den kristne tradisjonen har utviklet seg, og forutse hvordan den kan utvikle seg i fremtiden.

Det er svært vanskelig å gi et entydig svar på hva kristendommen egentlig er. over 2 milliarder mennesker i verden bekjenner seg til en eller annen form av den kristne tro og religionen har eksistert i 2000 år.

Historisk teologi og systematisk teologi.

Historisk teologi er en form for historievitenskap som tar for seg kritendommens historie. En vanlig tilnærming er å undersøke innholdet i det gamle testamentet og sammenligne det med kultur- og reiligonshistorie i midtøsten.

 

Systematisk teologi dreier seg om etikk, religionsfilosofi og dogmatikk (kristendom som livsforståelse). Høyrekristendom, Venstrekristendom, kristendom i Europa, USA, Asia og Afrika har alle ulike tilnærminger til disse emnene.

 

Vi hjelper deg med litteratur innen Teologi

 

 

Tilrettelagt av Mediekonsulenten.no og Reinertsen Dataservice